Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

 

Osobní údaje, které nám zákazník svěřuje, podléhají GDPR – Nařízení o ochraně osobních údajů. Zodpovídáme za ochranu a zabezpečení a řídíme se nařízením s souladu s GDPR.

 

Za svěřené údaje zodpovídá

Firma Dobrůtky z Vysočiny s.r.o., IČ 05376734, DIČ CZ05376734 , se sídlem Sněžné 208,592 03 zapsaná u vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94 999 (dále jen „správce“)

Jsme správci Vašich osobních údajů tj, rozhodujeme jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu. Můžeme vybrat další zpracovatele, kteří tyto údaje mohou zpracovat. 

Po dobu zpracování obrátit, nás můžete kontaktovat

1/ tel. 734 221 288

2/ tnecasova@seznam.cz

 

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje pro naplnění těchto účelů:

1/  fakturace  - jméno, příjmení, telefon, adresa, e-mail

2/ naplnění smlouvy

3/ evidence daňových dokladů

4/ zasílání informací, novinek, obchodních sdělění

 

Cookies

 Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce.  Získaná data nám poskytují informace pro zlepšení našich služeb.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.

 Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře.

Osobní údaje chráníme proti zneužití, poškození, nebo zničení.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

 

K osobním údajům mají přístup

naši zaměstnanci

osoby zajišťující zpracovatelské operace, služby a aplikace, na které mají specializaci

osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů

osoby zajišťující technický provoz, zabezpečení našeho webu a služeb

 poskytovatelé platebních karet v případě platby online

 přepravních služby, které doručují objednávky.

 

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

 

Práva zákazníka a GDPR

 právo na informace se zásadami zpracování osobních údajů.

 právu na informaci jak jsou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem – doložení do 30 dnů

právo na doplnění a změnu osobních údajů.

právo na omezit rozsah zpracování 

právo na přenositelnost osobních údajů – lhůta 60 dnů

právo na vymazání osobních údajů – lhůta 30 dnů

V případě h zákonné povinností evidujeme daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. Zde jsou smazány osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.


Stížnost  -  Úřadu na ochranu osobních údajů

Zákazník má právo v případě, že se domnívá, že s jeho osobními údaji není nakládáno v souladu se zákonem stěžovat si na Úřadě pro ochranu osobních údajů.

 

 Zachování mlčenlivosti zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních.

 Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 22.04.2020 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.